Nieuws & Activiteiten

“Big things often have small beginnings.

Nieuwsbrief 10. Zomer  2018


Hiernaast te lezen.

Nieuwsbrief 9. Zomer  2018


Hiernaast te lezen.

Nieuwsbrief 8. Zomer 2018


Hiernaast te lezen.

Nieuwsbrief 7. Mei 2018


Hiernaast te lezen.

Nieuwsbrief 6. Voorjaar 2018


Hiernaast kun je de 6e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 5. Najaar 2017


Hiernaast kun je de 5e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 4. Voorjaar 2017


Hiernaast kun je de 4e nieuwsbrief lezen.

Verslag lezing Christine Gruwez van 10 februari 2017: ‘Onderweg naar nieuwe gemeenschappen, als kiemkracht voor de toekomst’

Nieuwsbrief 3. Nieuwjaaar 2017


Hiernaast kun je de 3e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 2. Advent 2016


Hiernaast kun je de 2e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 1.


Hiernaast kun je de eerste Nieuwsbrief lezen.

Voorbije activiteiten


Bestuursleden bezoeken het politieke spreekuur bij gemeente Zeis

13 september 16 - 19:30 uur

Afspraak gemeente Zeist Ruimtelijke ordening

                                                  10 oktober 2016 - 14.00 uur

Bewonersinitiatieven provincie Utrecht, stg. Omzien in Utrecht

                                                  28 oktober 2016 - 14.30 uur

Rondleiding nieuwe ecowijk Aardehuizen Olst

                                                   30 oktober 2016 - 14.00 uur

Gesprek Beter Zeist

                                                   2 november 2016 - 16:00 uur

Bestuursvergaderingen (1 - 2 keer in de maand) maand)                                

                                                 september 2016 t/m heden

Landelijke Samenwerking Actieve bewoners

                                                  12 november 2016 - 10.30 uur

Azariasbijeenkomsten

20-11 2016 , 22-1, 13-5, 2-7, 26-11 2017, 28-1, 8-4, 21-5 en 15-6 2018

Bezoek Ecowijk Lent bij Nijmegen

                                                    6 december 2016 - 14 uur

Gesprek met makelaar 

                                                   19 december 2016, en mei - juni 2018

Lezing Christine Gruwez over nieuwe vormen van gemeenschap

                                                  10 februari 2017 - 20.00 uur

Kennislunch Rabobank over burgerinitiatieven

                                                  23 februari 2017 - 12.00 uur

Afspraak KNHM 

                                                   7 maart '17 - 20 uur en 12 juli '17 - 20 uur

Festival ' We doen het zelf wel" Amersfoort over burgerinitiatieven

                                                  25 maart 2017 - 10 tot 16.00 uur

Bezoek aan huisvesting initiatief Amsterdam met cooperatie

                                                  28 maart 2017 - 11.00 uur

Afspraak Stadslandbouw Zeist 

                                                   5 april 2017 - 16.oo uur

Klankbord groep bijeenkomst

                                                  13 april 2017 - 20.00 uur

Afspraak gemeente Zeist

                                                  11 mei 2017 - 15.00 uur

Afspraak met burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist

                                                 15 september 2017 - 14.30 tot 15.15 uur

Projectgroep Veldheim:  brainstorm met architecten en voorbereiding eerste schetsen 

                                                 21 september en 10 oktober 2017

Architect en buitengewoon hoogleraar voor Organische architectuur in Bonn, Pieter van der Ree, over zijn nieuwste boek: 'Living Architecture, balancing Nature, Culture and Technolo

23 november 20 uur

Bijeenkomsten met omwonenden van Veldheim

                                                 20 febr, 5 april, 3 mei en 7 juni  20 uur Sionskerk

Oprichting Cooperatie Nieuw Veldheim

                                                 21 februari bij van Rhijn Notarissen

Afspraken met Triodosbank over medefinanciering en hypotheken     

                                                 7 maart, 23 mei,

Herontwikkelingslocaties oud Zonnehuizen in de verkoop

                                                vanaf half april 2018

Bestuur besluit op alle 3 de locaties te bieden en laat ontwerpschetsen maken in mei.

                                                 11 en 24 april 2018

Inschrijving Cooperatie geopend. Brochure eerste versie beschikbaar

                                                 21 mei 2018

Bijeenkomst met omwonenden Stenia

                                                 23 mei 2018

Website www.nieuwveldheim.nl online

                                                eind mei 2018

Afspraak Rabobank over verzekeringen en financiering

                                                  14 juni 2018

AZARIAS BUURTONTWIKKELING


De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs. 

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.


Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving 

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)


CONTACT


Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist 


T.  06 3098 5446

E.  info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41

Copyright @ All rights reserved