HomeWELKOM bij Azarias Buurtontwikkeling in Zeist   Inclusief WONEN en WERKEN

Duurzaam, dienstbaar en betrokken


Vereniging Azarias Buurtontwikkeling heeft als doel sociale levendige buurten te ontwikkelen waar wonen, werken en zorg samenkomen.

Dit gebeurt vanuit een spirituele mensvisie die bijdraagt aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving. De afgelopen jaren is in samenwerking met de omwonenden een ontwerpplan gemaakt voor locatie Veldheim en is voornemens tot koop over te gaan.

De vereniging heeft momenteel 90 leden en 12 donateurs. Nieuwe leden en donateurs zijn welkom! 


Laatste Nieuws: Oud Zonnehuizen locaties tezamen in de verkoop

De makelaars Drieklomp en De Wijn zijn in opdracht van de curator Cools gestart met de verkoopprocedure van de drie herontwikkelingslocaties, te weten landhuis Veldheim, Villa Stenia en Villa Peronnik. Het betreft de verkoop aan de aan gefailleerde stichting Zonnehuizen toebehorende objecten, allen gelegen aan de Utrechtseweg in Zeist. De objecten worden alleen tezamen verkocht.


Het afgelopen jaar heeft Azarias Buurtontwikkeling zich gefocust op het ontwerpplan van Veldheim en voor de aankoop, herontwikkeling en beheer op 21 februari jl. Coöperatie Nieuw Veldheim opgericht. De plannen zijn inmiddels uitgebreid naar drie locaties; naast Veldheim ook Stenia en Peronnik. Er is een indicatief bod uitgebracht op 29 juni jl. Op 13 augustus zal coopertie Nieuw Veldheim een definitief bod uitbrengen. 

We hebben daarbij uw hulp en die van anderen nodig. Doe mee met de crowdfundingsactie en geef een schenking of een lening voor 3-10 jaar.


Kijk op www.nieuwveldheim.nl voorinformatie over dit project.


  Ledenvergadering

ALV

woensdag 13 juni 2018: ’Wonen en werken op Nieuw Veldheim, Stenia of Peronnik’

van 20 tot 22 uur te Zeist.


Besproken is:

- Stand van zaken 

- Inschrijven lidmaatschap en  voorkeursrechten

- Huishoudelijk reglement aangenomen

- Indicatief bod op de drie percelen.

- Rondvraag


Draagvlak in de buurt

Locatie Veldheim

Naar aanleiding van de eerste ontwerpen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in de Sionskerk, waarin de omwonenden hun wensen hebben gedeeld. Het ontwerpplan is inmiddels twee keer gewijzigd. 7  juni is er weer een bijeenkomst geweest met de buurt. Er is enthousiasme voor onze plannen en er is zelfs een omwonende die er wil komen wonen.


Locatie Stenia

Op woensdag 23 mei is er voor omwonenden           's avonds een informatieve bijeenkomst geweest in de Meerklank. De eerste planvorming is  toegelicht en wensen van omwonenden werden beluisterd en meegenomen in de verdere planvorming.


Locatie Peronnik

Er is een eerste contact gelegd met de omwonenden.

  Organisatie en doel

 Lid of donateur

Werkgroepen

Nieuwsbrieven

Crowdfunding actie 


Voor het gehele project zijn miljoenen nodig. Dit brengt Cooperatie Nieuw Veldheim bijeen door de verkoop van voorkeursrechten voor woningen en bedrijfsruimten op de locaties en door leningen af te sluiten en schenkingen te ontvangen. Daarnaast wordt er een grotere lening afgesloten. We zoeken daarnaast nog warm schenkgeld en leningen. Alle beetjes helpen. De teller staat op € 600.000. Wie helpt deze te verhogen? Vraag het businessplan op en de leningsovereenkomst  info@nieuwveldheim.nl


Zie www.nieuwveldheim.nl

AZARIAS BUURTONTWIKKELING


De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs. 

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.


Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving 

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)


OPGAVE NIEUWSBRIEF

 
 
 

CONTACT


Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist 


T.  06 3098 5446

E.  info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41

Copyright @ All rights reserved