Werkgroepen

“BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN INSPIRERENDE, BETROKKEN

EN DUURZAME WOON EN WERKOMGEVING?”

Breng je talenten en wensen mee en stap in.

Middels werkgroepen zullen de leden van de cooperatie Nieuw Veldheim werken aan haar hoofdthema's:

1. Huisvesting, ecologisch terreinbeheer en energie, 2. Gezondheid, 3. Stadslandbouw en onderwijs en

4. Kunst, cultuur en ambachten.

1. Huisvesting, ecologisch terreinbeheer en energie

Dit zijn onze wensen voor realisatie in de Azariasbuurten:

 

 • Huisvesting voor zorg-gerelateerd wonen en werken (samen met senioren, kinderen en volwassenen met een hulpvraag) voor gezinnen, alleenstaanden en diverse andere doelgroepen.
 • Ecologisch terreinbeheer: rekening houden met de historie en mogelijkheden van het terrein, milieuvriendelijk, duurzaam en groen. Gebruikmakend van gezonde ecosystemen.
 • Energie: zoveel mogelijk CO2 neutraal wonen en werken. Toepassing van moderne oplossingen voor energievraagstukken.

 

Heb je interesse om te wonen of werken in een Azariasbuurt, meld je.

 

Contactpersoon: Alexandra Buijsman

Te bereiken via a.buijsman@azariasbuurt.nl of 06 3098 5446

2. Gezondheidszorg

We sluiten in onze visie aan bij het moderne concept van positieve gezondheid, dat Machteld Huber heeft verwoord als ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.'

 

Wij streven naar het creëren een gezondheid bevorderende omgeving met een gezondheidscentrum, waar aandacht is voor klachten, maar ook voor positieve gezondheid, d.w.z. het stimuleren van gezonde leefstijl en wat iemand wel kan. Daar zoeken we een passend aanbod bij bijv. op de stadsboerderij, ambachtelijk werk, culturele activiteiten of met kunst bezig zijn. Dat bevordert herstelprocessen en verbetert de omgang met bijvoorbeeld een chronische aandoening. Daarbij bieden we in de woonbuurt beschermd wonen en zorg aan voor kwetsbare mensen met een zorgbudget (die door de participatiewet nu vereenzamen door te weinig ondersteuning) inclusief zoveel verzorging en begeleiding als nodig/ gewenst is. Er wonen therapeuten in de Azariasbuurt, zodat de lijnen kort zijn.

 

We onderzoeken mogelijkheden in de Azariasbuurt(en) voor onderstaande initiatieven:

 • gezondheidscentrum met artsen en aanbod van therapieën en voedingsadvies
 • zorg en/of verpleging voor mensen met ziekten als kanker, geheugenproblematiek)
 • zorg voor kinderen en jongeren (met een hulpvraag)
 • zorg en begeleiding van andere kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen.

 

Ieder die een initiatief of interesse heeft rond positieve gezondheidszorg in brede zin is van harte uitgenodigd om lid te worden en actief in te stappen.

Contactpersoon: Gert Jan Roodvoets via info@azarisbuurt.nl

 

3. Stadslandbouw en onderwijs

We onderzoeken de mogelijkheden voor:

 • kleinschalige 'stadslandbouw' met zorg
 • vernieuwend onderwijs
 • educatie

 

In de levendige, inclusieve buurten die door Azarias ontwikkeld worden,

zijn mens en natuur, zorg en onderwijs onlosmakelijk met elkaar

verbonden. We willen een plek inrichten waar het werken in de aarde

verbonden wordt met ontmoeten en actief en ervaringsgericht leren en

met zorg voor de aarde en haar groeiprocessen.

Er is plaats voor mensen met een zorgvraag, met een afstand tot de arbeidsmarkt, vastgelopen jongeren in het onderwijs en kinderen. Voor deze groepen worden afgestemde les- en leerprogramma’s opgezet, individueel en op maat, op basis van leren in verbondenheid met jezelf, de ander, de natuur en de omgeving. Deze programma’s zijn aanvullend op bestaande onderwijsprogramma’s en geschikt voor vernieuwend onderwijsinitiatieven.

Ieder die een eigen initiatief heeft die hierop aansluit of bovenstaande initiatieven mede wil vormgeven, is van harte uitgenodigd om lid te worden en in te stappen in deze werkgroep.

 

Contactpersoon: Alexandra Buijsman, a.buijsman@azariasbuurt.nl 06 3098 5446

 

4. Kunst, cultuur & Ambachten

We zoeken contact met ondernemers die van betekenis willen zijn voor de buurt:

 • Ateliers voor beeldhouwen, tekenen, schilderen, houtbewerken, flowforms etc.
 • Culturele broedplaatsen voor theater, muziek, euritmie, koor etc.
 • Ambachtelijke bedrijven, zoals papierscheppen, kaarsentrekkerij, weverij, smidse, meubelwerkplaats etc.

 

We onderzoeken waar we meerwaarde voor elkaar en de buurt kunnen creëren en kunnen aansluiten bij de locatie waar de buurt gerealiseerd wordt.

We houden ons bezig met vragen als: Hoe kunnen we kunst, cultuur en ambachten zo uitdragen, dat ze van meerwaarde zijn voor de buurt?

Er hebben zich kunstenaars gemeld, die in de buurt willen wonen en werken.

Zij brengen de bewoners van de buurt in aanraking met kunstzinnige bezigheden en helende kunst.

 

Iedereen die wil helpen om cultuur, kunst en ambachten in de buurt te brengen, wordt van harte uitgenodigd lid te worden en in te stappen.

Contactpersoon: Hildebrand Lievegoed

Te bereiken via h.lievegoed@azariasbuurt.nl of 06 2288 9753

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

Copyright @ All rights reserved

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41