Nieuws & Activiteiten

Copyright @ All rights reserved

Voorbije en komende activiteiten

 

“Big things often have small beginnings.

Nieuwsbrief 5. Najaar 2017

 

Hiernaast kun je de 5e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 4. Voorjaar 2017

 

Hiernaast kun je de 4e nieuwsbrief lezen.

Verslag lezing Christine Gruwez van 10 februari 2017: ‘Onderweg naar nieuwe gemeenschappen, als kiemkracht voor de toekomst’

Nieuwsbrief 3. Nieuwjaaar 2017

 

Hiernaast kun je de 3e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 2. Advent 2016

 

Hiernaast kun je de 2e nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief 1.

 

Hiernaast kun je de eerste Nieuwsbrief lezen.

Bestuursleden bezoeken het politieke spreekuur bij gemeente Zeist

13 september 16 - 19:30 uur

Overleg geestelijk erfgoed Zonnehuizen

23 september 2016 - 19:30 uur

Afspraak gemeente Zeist Ruimtelijke ordening

10 oktober 2016 - 14.00 uur

Bezoek stadsboerderij Catshaege Culemborg

24 oktober 2016 - 13.30 uur

Bewonersinitiatieven provincie Utrecht, stg. Omzien in Utrecht

28 oktober 2016 - 14.30 uur

Rondleiding nieuwe ecowijk Aardehuizen Olst

30 oktober 2016 - 14.00 uur

Orientatie plannen Willem Arnzhoeve

1 november 2016 - 19.30 uur

Gesprek Beter Zeist

2 november 2016 - 16:00 uur

Bestuursvergaderingen (1 - 2 keer in de maand)

september t/m december 2016, januari 2017 t/m heden

Landelijke Samenwerking Actieve bewoners

12 november 2016 - 10.30 uur

Gesprek Pluryn

16 november 2016 - 14.30 uur

Azariasbijeenkomst

20 november 2016 - 13.30 uur

Bezoek Ecowijk Lent bij Nijmegen

6 december 2016 - 14 uur

Gesprek met makelaar

19 december 2016- 11.30 uur

Azariasbijeenkomst (voor leden en donateurs)

22 januari 2017 - 13.30 uur

Lezing Christine Gruwez over nieuwe vormen van gemeenschap

10 februari 2017 - 20.00 uur

Kennislunch Rabobank over burgerinitiatieven

23 februari 2017 - 12.00 uur

Afspraak KNHM

7 maart '17 - 20 uur en 12 juli '17 - 20 uur

Festival ' We doen het zelf wel" Amersfoort over burgerinitiatieven

25 maart 2017 - 10 tot 16.00 uur

Bezoek aan huisvesting initiatief Amsterdam met cooperatie

28 maart 2017 - 11.00 uur

Rondlopen met bouwkundige over terreinen in Zeist

29 maart 2017 - 14.30 uur

Afspraak Stadslandbouw Zeist

5 april 2017 - 16.oo uur

Klankbord groep bijeenkomst

13 april 2017 - 20.00 uur

Afspraak gemeente Zeist

11 mei 2017 - 15.00 uur

Ledenbijeenkomst

13 mei 2017 - 10.00 tot 12.00 uur

Ledenvergaderingen

2 juli 2017- 13 tot 16 uur en 26 nov. 14 tot 16 uuur

Afspraak met burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist

15 september 2017 - 14.30 tot 15.15 uur

Projectgroep Veldheim: eerste brainstorm met architecten

21 september 2017 - 20.00 tot 22.30 uur

Projectgroep op Veldheim: rondlopen en eerste schetsen voorbereiden met architecten

10 oktober 2017 - 10 tot 16.30 uur.

 

 

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41