Home

Copyright @ All rights reserved

Inclusief WONEN en WERKEN

Duurzaam, dienstbaar en betrokken

 

 

WELKOM bij Azarias Buurtontwikkeling in Zeist

deze site is in ontwikkeling

 

Laatste Nieuws

Ledenvergadering zondag 26 november 2017: ’Wonen en werken op Nieuw Veldheim’

Tijd: van 14 tot 16 uur te Zeist

 

Programmaonderdelen o.a.:

• Stand van zaken

• Oprichting Coöperatie Nieuw Veldheim.

• Eerste schetsen en tekeningen Nieuw Veldheim

• Opening inschrijving lidmaatschap coöperatie

Nieuw Veldheim

• Wat verder ter tafel komt

 

Plaats en bijlagen sturen we alle leden toe. Aanmelden met naam via info@azariasbuurt.nl

 

Ledenvergadering zondag 28 januari 2018:

Tijd: van 14 tot 16 uur te Zeist

Programma, plaats en bijlagen volgen.

Donderdag 23 november 20 uur

Helicongebouw Socrateslaan 22 A Zeist

Boekpresentatie en lezing

Pieter van der Ree over zijn nieuwste boek:

'Living Architecture, balancing Nature, Culture and Technology'

 

Pieter van der Ree is architect en buitengewoon hoogleraar voor Organische Architectuur in Bonn.

Zijn nieuwe boek vormt de catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling die momenteel door Azië reist.

Organisatie en doel

Lid of donateur

In dit prachtig geïllustreerde boek volgt hij de ontwikkeling van de organische architectuur vanaf het begin van de twintigste eeuw tot heden. Daarbij ligt de nadruk op recent gerealiseerde projecten van over de hele wereld.

 

Deze worden gekenmerkt door een ecologische benadering, geavanceerde digitale ontwerp- en productietechnieken en een verrassend expressieve vormgeving.

Werkgroepen

Nieuwsbrieven

Ze lijken het resultaat van een nieuw bewustzijn dat gebouwen probeert te ontwerpen in relatie tot hun natuurlijke, sociale en culturele context. Door middel van materiaalgebruik en vormgeving wordt geprobeerd om zowel de natuur als het sociale en innerlijk leven van de mens te ondersteunen.

 

Het boek zal te koop zijn voor de gereduceerde prijs van € 29,50 (normaal € 35,00)

Stichting Mens & Architectuur

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

OPGAVE NIEUWSBRIEF

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41