Home

Inclusief WONEN en WERKEN

Duurzaam, dienstbaar en betrokken

 

 

WELKOM bij Azarias Buurtontwikkeling in Zeist

deze site is in ontwikkeling

 

Laatste Nieuws

Buurtbijeenkomst op 20 februari jl.

Een bijzonder eerste samenkomen met de buurt rond Veldheim om de voorliggende plannen te delen en draagvlak te vragen. Wordt binnenkort vervolgd.

 

Ledenvergadering zondag 8 april 2018: ’Wonen en werken op Nieuw Veldheim’

Tijd: van 14 tot 16.30 uur te Zeist

 

Programmaonderdelen o.a.:

• Stand van zaken

• In gesprek over de (gevel)tekeningen project

Nieuw Veldheim

• Opening inschrijving lidmaatschap coöperatie

Nieuw Veldheim

• Wat verder ter tafel komt

 

Plaats en bijlagen sturen we alle leden toe. Aanmelden met naam via info@azariasbuurt.nl

Organisatie en doel

Lid of donateur

Werkgroepen

Nieuwsbrieven

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

 
 

OPGAVE NIEUWSBRIEF

Copyright @ All rights reserved