Home

Inclusief WONEN en WERKEN

Duurzaam, dienstbaar en betrokken

 

 

WELKOM bij Azarias Buurtontwikkeling in Zeist

deze site is in ontwikkeling

 

Vereniging Azarias Buurtontwikkeling heeft als doel sociale levendige buurten te ontwikkelen waar wonen, werken en zorg samenkomen.

Dit gebeurt vanuit een spirituele mensvisie die bijdraagt aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving. De afgelopen jaren is in samenwerking met de omwonenden een ontwerpplan gemaakt voor locatie Veldheim en is voornemens tot koop over te gaan.

De vereniging heeft momenteel 85 leden en 12 donateurs. Nieuwe leden en donateurs zijn welkom!

 

Laatste Nieuws: Oud Zonnehuizen locaties tezamen in de verkoop

De makelaars Drieklomp en De Wijn zijn in opdracht van de curator Cools gestart met de verkoopprocedure van de drie herontwikkelingslocaties, te weten landhuis Veldheim, Villa Stenia en Villa Peronnik. Het betreft de verkoop aan de aan gefailleerde stichting Zonnehuizen toebehorende objecten, allen gelegen aan de Utrechtseweg in Zeist. De objecten worden alleen tezamen verkocht.

 

Het afgelopen jaar heeft Azarias Buurtontwikkeling zich gefocust op het ontwerpplan van Veldheim en voor de aankoop, herontwikkeling en beheer op 21 februari jl. Coöperatie Nieuw Veldheim opgericht. Momenteel onderzoekt het bestuur van Coöperatie Nieuw Veldheim hoe de plannen uitgebreid kunnen worden met de andere locaties. Als het lukt genoeg belangstelling te genereren, voorkeursrechten voor woningen en bedrijfsruimten te verkopen en leningen te verkrijgen, kunnen we een indicatief bod uitbrengen voor 2 juli a.s.

We hebben daarbij uw hulp en die van anderen nodig. Wordt lid of donateur of overweeg een woning of bedrijfsruimte te kopen / huren op ééén van de locaties. Of doe mee met de crowdfundingsactie en verstrek een renteloze lening voor 2-5 jaar.

 

Ledenvergadering

Organisatie en doel

Werkgroepen

ALV

Maandag 21 mei 2018: ’Wonen en werken op Nieuw Veldheim, Stenia of Peronnik’

Tijd: van 14 tot 16.30 uur te Zeist

 

Programmaonderdelen o.a.:

• Nieuwste beelden Nieuw Veldheim, Stenia en

Peronnik: Toelichting brochures.

• Inschrijving lidmaatschap coöperatie

Nieuw Veldheim en uitgifte voorkeursrechten.

- Stemmen over strategie door leden Coöperatie

• Wat verder ter tafel komt

Plaats en bijlagen sturen we leden en belangstellenden toe. Aanmelden: info@azariasbuurt.nl

 

ALV

woensdag 13 juni 2018: ’Wonen en werken op Nieuw Veldheim, Stenia of Peronnik’

van 20 tot 22 uur te Zeist. Programma o.a.: inschrijven, uitgifte voorkeursrechten en stemmen over bedrijfsplan en indicatief bod op de drie percelen. Aanmelden: info@azariasbuurt.nl

 

Draagvlak in de buurt

Naar aanleiding van de eerste ontwerpen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in de Sionskerk, waarin de omwonenden hun wensen hebben gedeeld voor de locatie Veldheim. Het ontwerpplan is inmiddels twee keer gewijzigd.

Er is enthousiasme voor onze plannen.

Lid of donateur

Nieuwsbrieven

Crowdfunding actie

Maandag 21 mei 2018 van 12.30 tot 13.30 uur

Plaats: Helicon, Socrateslaan 22 A in Zeist. Aansluitend vind de ALV plaats.

 

Voor het gehele project zijn miljoenen nodig. Dit brengen we bijeen door de verkoop van woningen en bedrijfsruimten. Voor de voorfinanciering is nog zo’n 2 miljoen euro nodig voor max. 5 jaar. We zoeken warm geld, schenkingen of tijdelijke renteloze leningen. Alle beetjes helpen. De teller staat reeds op € 99.999. Wie helpt deze te verhogen. Vraag het businessplan op en de leningsovereenkomst. Of vraag om een gesprek. info@azariasbuurt.nl

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

 
 

OPGAVE NIEUWSBRIEF

Copyright @ All rights reserved