Home

 

 

WELKOM bij Azarias Buurtontwikkeling in Zeist

 

 

Inclusief WONEN en WERKEN

Duurzaam, dienstbaar en betrokken

 

Vereniging Azarias Buurtontwikkeling heeft als doel sociale levendige buurten te ontwikkelen waar wonen, werken en zorg samenkomen.

Dit gebeurt vanuit een spirituele mensvisie die bijdraagt aan een duurzame en gezonde participatie-samenleving. De afgelopen jaren is in samenwerking met de omwonenden een ontwerpplan gemaakt voor locatie Veldheim en is voornemens tot koop over te gaan.

De vereniging heeft momenteel 90 leden en 12 donateurs. Nieuwe leden en donateurs zijn welkom!

 

Laatste Nieuws: Oud Zonnehuizen locaties tezamen in de verkoop

De makelaars Drieklomp en De Wijn zijn in opdracht van de curator Cools gestart met de verkoopprocedure van de drie herontwikkelingslocaties, te weten landhuis Veldheim, Villa Stenia en Villa Peronnik. Het betreft de verkoop aan de aan gefailleerde stichting Zonnehuizen toebehorende objecten, allen gelegen aan de Utrechtseweg in Zeist. De objecten worden alleen tezamen verkocht.

 

Het afgelopen jaar heeft Azarias Buurtontwikkeling zich gefocust op het ontwerpplan van Veldheim en voor de aankoop, herontwikkeling en beheer op 21 februari jl. Coöperatie Nieuw Veldheim opgericht. De plannen zijn inmiddels uitgebreid naar de beide locaties. Als het lukt genoeg belangstelling te genereren, voorkeursrechten voor woningen en bedrijfsruimten te verkopen en leningen te verkrijgen, kunnen we een bod uitbrengen voor 2 juli a.s.

We hebben daarbij uw hulp en die van anderen nodig. Wordt lid of donateur of overweeg een woning of bedrijfsruimte te kopen / huren op ééén van de locaties. Of doe mee met de crowdfundingsactie en verstrek een renteloze lening voor 2-5 jaar.

 

Kijk op www.nieuwveldheim.nl voorinformatie over dit project.

 

Ledenvergadering

ALV

woensdag 13 juni 2018: ’Wonen en werken op Nieuw Veldheim, Stenia of Peronnik’

van 20 tot 22 uur te Zeist.

 

Op het programma staat:

- Stand van zaken

- Inschrijven lidmaatschap en voorkeursrechten

- Huishoudelijk reglement aannemen

- Indicatief bod op de drie percelen.

- Wat verder ter tafel komt.

- Rondvraag

Aanmelden: info@azariasbuurt.nl

 

Draagvlak in de buurt

Locatie Veldheim

Naar aanleiding van de eerste ontwerpen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in de Sionskerk, waarin de omwonenden hun wensen hebben gedeeld. Het ontwerpplan is inmiddels twee keer gewijzigd. 7 juni is er weer een bijeenkomst geweest met de buurt. Er is enthousiasme voor onze plannen en er is zelfs een omwonende die er wil komen wonen.

 

Locatie Stenia

Op woensdag 23 mei is er voor omwonenden 's avonds een informatieve bijeenkomst geweest in de Meerklank. De eerste planvorming is toegelicht en wensen van omwonenden werden beluisterd en meegenomen in de verdere planvorming.

 

Locatie Peronniek

Er is een eerste contact gelegd met de omwonenden.

Organisatie en doel

Lid of donateur

Werkgroepen

Nieuwsbrieven

Crowdfunding actie

 

Voor het gehele project zijn miljoenen nodig. Dit brengen we bijeen door de verkoop van woningen en bedrijfsruimten. Voor de voorfinanciering verkopen we voorkeursrechten en sluiten een banklening af. We zoeken daarnaast nog warm geld, schenkingen of tijdelijke renteloze leningen. Alle beetjes helpen. De teller staat op € 99.999. Wie helpt deze te verhogen. Vraag het businessplan op en de leningsovereenkomst. Of vraag om een gesprek. info@azariasbuurt.nl

 

Zie www.nieuwveldheim.nl

AZARIAS BUURTONTWIKKELING

 

De vereniging is op 6 september 2016 opgericht en kent leden, ereleden en donateurs.

De vereniging heeft tot doel om levendige buurten te ontwikkelen vanuit een spirituele mensvisie, die bijdragen aan een duurzame en gezonde participatie samenleving.

 

Denk aan:

•Een bruisplein voor meer beweging en dynamiek in de wijk

•Je samen inzetten voor een groene en vitale leefomgeving

•Slim combineren van functies (wonen ,zorg en dienstverlening, opleiden, cultuur, sport en gezondheid)

 

OPGAVE NIEUWSBRIEF

 
 

Copyright @ All rights reserved

CONTACT

 

Brugakker 41.18

3704 ZB Zeist

 

T. 06 3098 5446

E. info@azariasbuurt.nl

W. www.azariasbuurt.nl

KvK nummer 66805082

RSIN nummer 856704386

NL05 TRIO 0391 2270 41